woensdag 16 januari 2013

De vuursteen door Jon Keulen

Jon Keulen heeft  gekozen voor een prehistorisch voorwerp; de vuursteen

Bekijk het filmpje dat Jon heeft gemaakt om meer informatie te krijgen over de vuursteen
Gedurende een zeer lange tijd was vuursteen de belangrijkste grondstof voor werktuigen en wapens.
* Steentijd, 25.000 - 2100 v.Christus
* Steen was voor het grootste deel van de prehistorie de belangrijkste grondstof voor wapens en gereedschap. Niet elke steensoort is geschikt maar de prehistorische mens had al heel vroeg ontdekt dat vuursteen een zeer geschikte steensoort was. Vuursteen is ontzettend hard (het is harder dan staal). Met een vuurstenen bijl kap je een boom en vuurstenen pijlpunten doorboren makkelijk een hert.


Wat maakte men van vuursteen?

Pijl- en speerpunten, schrapers, enz. Maar het belangrijkste gereedschap was de vuistbijl.

Hoe bewerkte de prehistorische mens vuursteen?
Vuursteen wordt in grote brokken gevonden. Zo'n brok vuursteen heet een vuursteenknol. Eerst werd de ruwe vuursteenknol met een hard stuk steen voorbewerkt. Al draaiende werden er grote schilfers van de knol geslagen. Net zo lang tot er een ruwe versie van bijvoorbeeld een vuistbijl was gemaakt. Vervolgens werd de ruwe versie van de vuistbijl afgewerkt met bijvoorbeeld een hoorn van rendier of hert en nog afgewerkt met hout en zo kan de bijl vlijmscherp gemaakt worden.

Waar werd de vuursteen gevonden?
Vuursteen wordt in kalksteen gevonden. De provincie met veel kalksteen is Limburg. Daar vind je dan ook veel vuursteen. In het begin vond men de knollen aan de oppervlakte. Meestal langs een rivier of beek. Daar had het water de knollen uit de bodem gespoeld. Maar sinds ongeveer 3950 v. Chr. begon de prehistorische mens naar vuursteen te graven. In Rijckholt St.Geertruid is een uitgebreid gangenstelsel van prehistorische vuursteenmijnen gevonden. Men groef schachten van 5 tot 12 meter diep. De ondergrondse mijnbouw in Rijckholt heeft ± 500 jaar geduurd. Archeologen hebben berekend dat er ongeveer 15 miljoen kilo vuursteen is gewonnen. Het overgrote deel van het steen diende als handelswaar. Vuursteen uit de mijnen van Rijckholt is in heel West-Europa terug gevonden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten